Hoppa till innehåll

Hur skapar jag en effektiv mobil kampanj?

Använd denna listan för att stämma av tillvägagångssätt och material:

 1. Gör tydligt i annonsen, trycksaken, planschen osv vad den kompletterande mobila sajten innehåller och locka däri med utlottningar, rabatter etc. Nyttja möjligheten till mer och dynamisk information på sajten, så att exvis annonsen kan fokusera på att fånga intresset.
 2. Tänk på att innehållet bakom en QR-kod eller ett SMS kan ändras över tiden, så experimentera med layout och innehåll, men börja enkelt. Ändra informationen löpande, så att kunder har anledning att komma tillbaks.
 3. Notera också att en mobil sajt kan innehålla information som överhuvudtaget inte går att trycka, som exvis videos, dynamiska kartor, klickbara länkar osv, vilket adderar värde till din kampanj.
 4. Presentera den mest intressanta informationen så tidigt, tydligt och aktuellt som möjligt. Exvis gäller detta erbjudanden, som varierar över tiden och som användare vill kolla ofta, eller tävlingar som varar en kort tid, osv. Tydliggör ev deadlines och villkor.
 5. Var sparsam med information och fokusera på information som är lockande och säljande. Besvara frågorna: Vad behöver våra kunder när de är ute på stan / för stunden? Vad kan locka dem till våra affärer och till mer köp osv?
 6. Optimera bilder osv för snabb nedladdning. Även om användare numera inte betalar per “megabyte”, så måste det gå undan. Tänk på att de jämför med appar. Notera att bilder skalas ner till displayens storlek, men inte upp, för att bibehålla maximal kvalité. En bildbredd på 720 pixlar täcker in de flesta telefoner och mindre tablets.
 7. Gör dig nåbar. Telefonen har alla kontaktmöjligheter: samtal, SMS, MMS, e-post. Ange alla sätt du kan (och vill) nås på. Lägg upp ett återkopplings-formulär, så att besökare kan svara direkt på sidan.
 8. Lyft fram ditt varumärke, bl.a. genom att använda dina varumärkesfärger och -logos. Dock var sparsam och konsekvent. Det är trots allt informationen användarna vill komma åt, inte din brand book, så sidorna ska huvudsakligen innehålla den information du vill förmedla. Var sparsam med text.
 9. Följ upp resultat, genom att kolla upp vilka sidor som användare helst navigerar till, och genom att be kunderna om återkoppling via enkla enkäter. Ett bra tips också här är att vara sparsam. Det är i praktiken de fria svaren som är mest värdefulla, inte poängsättningarna, och ställ på sin höjd ett 10-tal frågor.
 10. Om din kontotyp tillåter det, döp sajten till något som är antingen varumärkesanknutet eller ämnesanknutet. Detta bl.a. så att kunder kan knappa in länken till sajten manuellt. Använd korta namn.
 11. Testa alla publika åtkomstvägar (QR-koder, SMS osv) till sajten innan offentliggörande. Testa också prestanda, läsbarhet, relevans osv, helst på ett antal olika telefoner och ev tablets. Stäng av Wi-Fi för att säkra att 3G/4G används.