Hoppa till innehåll

Hur används SMS?

006b - Access methods SMSSMS är uppenbart inte den mest moderna mobila teknologin, men är av den anledningen också praktisk som åtkomstmetod för mobila sajter, då ju alla mobiltelefoner stödjer SMS, utan behov av att installera något extra.

Därtill är SMS en mycket effektiv metod för att göra användare medvetna om ny information, både v.g. helt nya mobila sajter och förändringar på befintliga sajter. Detta är inte minst applicerbart för kundklubbserbjudanden och liknande.

CliqTags använder SMS på två sätt:

Bulk-SMS, som enkelt nås per sajt inifrån CliqTags. CliqTags inkluderar information om sajten i SMSet. Normalt skickas sajtens namn och dess länk, men det kan vid behov ändras, för att tydliggöra ändamålet etc. För att kunna skicka SMS fyller du upp en pott i förväg, som räknas av allt eftersom SMS skickas. SMS debiteras enligt den taxa som nämns i din användarprofil. Notera att CliqTags aldrig skickar ut SMS autonomt. Det är alltid du som bestämmer när SMS ska skickas och till vilka mottagare. Du kan också använda denna funktionen för information som inte är relaterad till CliqTags. Du ansvarar som kund för att vedertagna regler och rekommendationer följs.

SMS-förfrågningar, där användaren SMSar ‘cl’ (“CL”) följt av sajtens ID (exvis ‘info’) till kortnummer 72672 (endast Sverige f.t.). Detta är automatiskt tillgängligt för alla skapade och aktiva sajter. För att göra sådan åtkomst enkel bör man döpa om sajtens ID till något lättinmatat och lätt ihågkommet  (lämpligtvis ett ord med enbart gemener). Tänk på att ordet behöver vara unikt och att du inte får använda andras varumärken. Kostnaden för användaren är f.t. normal SMS-taxa plus 1 krona för att täcka externa kostnader.