2014-03-25

Hur använder jag CliqTags?

Denna videon går igenom det fundamentala. Den är inte heltäckande, men ska få dig att komma igång. Videon antar att du redan har registrerat och loggat in.