Hoppa till innehåll

Är CliqTags bättre än appar?

En fundamental skillnad mellan CliqTags och appar är att CliqTags är färdigt för användning. Ingen teknik behöver utvecklas per kund eller situation. När du har fått ditt konto är det bara att köra igång och skapa sajter och fylla dem med innehåll.

Här är några andra argument för varför CliqTags i många fall är en mycket effektivare lösning vid marknadsföring och informationsgivning än appar:

  • Det är inget som ska utvecklas eller installeras. Du lägger in ditt innehåll via CliqTags administrationsportal. Dina kunder når därefter omedelbart informationen via sin mobiltelefoner.
  • Du kan göra anpassningar när som helst, både v.g. struktur och innehåll, och med schemaläggning har du full kontroll över när informationen ska vara tillgänglig.
  • Innehållet du publicerar stöds av många telefontyper, utan att du behöver tänka på det eller för den skull ta en kostnad per telefontyp.
  • Ledtid från beställning till publicering är betydligt kortare.
  • Uppstart och anpassningar är betydligt billigare att genomföra.
  • Det är lättare att starta smått och utöka efterhand, allt eftersom behoven ändras och ökar. Som du vet är det svårt att reda ut alla kraven i förväg.
  • Den innehållsansvarige har kontrollen, snarare än en IT-avdelning eller extern leverantör.

Om du verkligen vill ha en app istället finns det en möjlighet att skapa en som kapslar in en CliqTags-sajt. Den installeras då som vilken app som helst, men i praktiken visar den en given CliqTags-sajt. Detta gör att du fortfarande kan administrera innehållet via CliqTags administrationsportal, men utan att appen behöver uppdateras över tiden, och användare med andra mobiltelefoner kan fortfarande nå den mobila sajten.