Hoppa till innehåll

Leverantör

CliqTags tillhandahålls av Abiro AB, som utvecklat, äger och underhåller tjänsten. Abiro äger varumärket för CliqTags.

Abiro är ett svenskt företag med en internationell marknad som är baserat i Lund, en universitetsstad med anor, och tillsammans med näraliggande Malmö Sveriges center för telecom, bildbehandling, biotech, medtech, nanotech, IoT etc.

Företaget fokuserar på produktutveckling och konsultation huvudsakligen inom mobila applikationer och dito tjänster.

Abiro kan hjälpa företag med marknadsbevakning, konkurrentanalys, teknisk strategi, tekniska och användarmässiga specifikationer, utbildning inom inte minst mobila teknologier, projektplanering/ledning, produktutveckling, externa budskap, dokumentation, etc.

Abiro erbjuder ett antal publika tjänster och mobila applikationer, dels som självständiga affärsområden, dels som demonstratorer av möjligheter och kompetenser.