Hoppa till innehåll

Kunder

Kund / Evenemang Kategori Beskrivning Syfte
mm3mm3 Mötesinteraktion MM3 levererar en unik lösning för omröstningar och frågeställningar via mobiltelefoner. Abiro samarbetar med MM3 på affärs- och teknik-sidan, där CliqTags agerar portal för möten och konferenser och MM3 tillför aggregering av omröstningar och frågeställningar. MM3 står också för försäljningen, i rollen som återförsäljare av CliqTags.
PolygonPolygon Intern produktivitet Polygon är den marknadsledande aktören i Europa inom skadebegränsning och temporär klimatkontroll.

Lösningen är gjord helt i CliqTags. En del generisk funktionalitet lades till, som kommer alla kunder till del och som ingår i premiumabonnemang, men ingen direkt kundspecifik utveckling gjordes.

Vi stöttade med design, struktur och innehåll.

Utöver det har appar för iOS och Android publicerats, som gör det enklare att nå informationen när olyckan är framme:

Beställ jobb används av föreningar och företag för beställning av jobb / inrapportering av skador via Polygon. Man kan också läsa kortfattat om företaget och vilka tjänster som erbjuds, såväl som nå kontaktinformation och den vanliga (förvisso responsiva, men ganska datatunga) sajten.

Detta är samtidigt ett enkelt, praktiskt och produktivt exempel på hur CliqTags kan användas inom B2B-sammanhang, och för produktivitetshöjning snarare än marknadsföring.

Mazars Mazars Information till studenter Mazars har specialiserat sin verksamhet inom områden som revision, redovisning, skatt och redovisning och har som ett huvudmål de kommande åren att växa genom att anställa ny personal. Man ser i huvudsak yngre och nyutexaminerade studenter som den främsta målgruppen när det gäller framtida rekryteringar. De använder mobila sajter i olika sammanhang t.ex. kopplat till reklamprodukter som delas ut på arbetsmarknadsdagar på högskolor. Genom att placera QR-koder på produkterna kan den tänkta målgruppen för nyanställning följa vilka jobberbjudanden som är aktuella, vilket självfallet är föränderlig information. Mazars vill ha olika kanaler för att nå sin målgrupp för framtida rekryteringar. Med mobila sajter och publicerade QR-koder når man väldigt många inom den primära målgruppen samtidigt som företaget visar på viljan och förmågan att anpassa sig för nutidens sätt att kommunicera.
Företagardagarna Information till mässbesökare Under Företagardagarna i Helsingborg Business Region 2012 hade samtliga ca 150 utställare en egen mobil sajt med information om företaget, om företagets verksamhet och kontaktinformation. I varje monter satt en skylt med företagsnamnet och en QR-kod. Mässarrangören skapade en kommunikations- och informationslösning som var gemensam för samtliga utställare. Genom att information gjordes lättillgänglig via besökarnas mobiltelefoner ökar sannolikheten att kontakt skapas mellan utställare och besökare både före, under och efter själva mässan.
Nyföretagarcentrum Lund

Nyföretagarcentrum Lund

Information till partnerföretag och andra intressenter De flesta organisationer som bedriver någon form av verksamhet har en eller flera hemsidor med information. På hemsidan kan man ta del av det mesta om organisationen, historik och framtid. Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) skiljer sig inte från andra organisationer på denna punkt. Dock har man valt att skapa en mobil sajt som innehåller utvald information om verksamheten och där man främst lyfter fram kommande aktiviteter samt möjligheten att anmäla sig till dessa. På LNCs mkrosajt är det smidigt att följa den viktigaste aktuella informationen om organisationen och dess kommande aktiviteter. Det går också att direkt anmäla sig till dessa aktiviteter. Den mobila sajten ses som ett komplement helt anpassat för mobiltelefoner i förhållande till den konventionella hemsidan.
in4it in4it Produktinformation in4it AB arbetar bl.a. med försäljning av den digitala pennan LiveScribe Echo smartpen. En QR-kod placeras på varans förpackning. När QR-koden avläses med en mobiltelefon kopplar denna upp sig mot en mobil sajt. Den mobila sajten innehåller utvald information som beskriver de grundläggande funktionerna hos produkten. Informationen på den mobila sajten ger en introduktion kring Echo smartpen vilket ökar sannolikheten att kunden ser möjligheterna med smartpen i olika situationer och därmed fungerar som ett marknadsföringshjälpmedel.
LokaltidningenLokaltidningen Tidningsannonser Lokaltidningen erbjuder sina annonserande kunder möjligheten att koppla annonser till mobila sajter som adderar information utöver vad som får plats och fungerar i annonsen. Lokaltidningens personal skapar den mobila sajten baserad på information från kunden. Annonsen förses med en QR-kod som ger den intresserade möjlighet att läsa mer om det aktuella erbjudandet. Eftersom den mobila sajten nås via mobiltelefonen, och sajten kan förses med färgbilder, videos, återkoppling, kontaktinformation etc, ökar sannolikheten att annonsens budskap får genomslag.
Sten Sturefelt Imaging Resource Sten Sturefelt Imaging Resource Produktinformation Sten Sturefelt Imaging Resource skapar bilder av mikroskopiska föremål och berättar därmed en historia om föremålen som inte kan ses med blotta ögat. Informationen som bilderna ger kan många gånger leda till att produkter och preparat kan förbättras utifrån önskade krav. Bilderna blir också till illustrativ konst genom bl.a avancerad färgläggning av bilderna. Vid en utställning av en del bilder skapades en mobil sajt på CliqTags platform för varje bild. Genom att läsa av QR-koden som fanns vid varje bild fick betraktaren den sanna beskrivningen av objektet. Betraktaren kan i efterhand visa informationen för kolleger, vänner och bekanta via sin telefon.
Bloms Tryckeri Bloms Tryckeri Företagsinformation Bloms tryckeri i Dalby strax utanför Lund är ett litet men framgångsrikt tryckeri med många kunder. I samband med att man genomgick ett arbete med att utveckla sin egna profil valde man att använda en mobil sajt som en förlängning av informationen som man har på sina visitkort. Genom att läsa QR-koden som sitter på visitkorten får man utöver kontaktinformation även möjligheten att se en inspiratonsvideo om företaget och dess ledning.Genom att placera en QR-kod på sina visitkort har Bloms tryckeri möjlighet att nå sina kunder med utökad och föränderlig information i marknadsföringssyfte men också som kundvård.