Praktisk användning av QR-koder

QR-koder är en bra metod för att nå information om varor och tjänster via mobiler. I båda de nämnda fallen innehåller QR-koderna en länk till en webbsida. Netonnet Du har kanske sett dessa i butikerna: De samarbetar också med Idnet: NetOnNet och Idnet AB har ingått samarbete kring elektroniska hyllkantsetiketter QR-koderna länkar till Netonnets e-shop. Läs mer om Praktisk användning av QR-koder[…]