Reports on the proximity industry

Proximity.Directory provides a great set of summaries in slide form of the state of different market segments, recently about the financial markets. Register to download any of the reports for free. Also, if you provide products within these segments, register to the directory. The Quarterly Proximity.Directory Report

CliqTags Values Productivity

Mobile Feedback

Vi har introducerat en paketerad lösning kallad Mobile Feedback, som gör det enkelt att inhämta och hantera återkoppling från era kunder via deras mobiler. Lösningen bygger på den omfattande och etablerade funktionaliteten i CliqTags, som förser dig med ett enkelt verktyg för att anpassa innehåll och funktionalitet över tiden. Läs mer om erbjudandet i infobladet, som Läs mer om Mobile Feedback[…]

Using Google Nearby

At least temporarily Chrome no longer supports Eddystone / Physical Web. Let’s hope they return that feature. Here’s another solution for using beacons with Eddystone-URL, called Google Nearby. It’s unclear as to why Google provides two solutions for the same thing. Here’s about the differences: Nearby Notifications vs the Physical Web (this is more confusing than it Läs mer om Using Google Nearby[…]