Partner-presentation: Affärslyft

Affärslyft är ett kommunikationsföretag som hjälper företag växa genom modern kundkommunikation. Som strategiskt verktyg använder Affärslyft Cliqtags för att utforma kampanjer, utskick, mobila mikrosajter och målgruppsanpassad mobil information. Ett exempel är EXAL i Malmö, som hjälper företag med IT, redovisning, reklam och rekrytering. De önskade skicka omedelbar uppföljning på sms efter varje kundbesök. Ett trevligt tack-sms Läs mer om Partner-presentation: Affärslyft[…]

News in iOS 11

iOS 11 was publicly released September 19, and some of the changes are interesting from the perspective of accessing content. Not the least: The camera app supports reading QR codes, as written about before. On newer iPhones (7 and up) NFC can be used by apps to interpret NFC tag content. ARKit makes it easier Läs mer om News in iOS 11[…]

Partner-presentation: MM3 AB

MM3 använder Abiro CliqTags som viktig partner för produktion och leverans av mötesappen CloudConf. Lösningen innebär att mötesorganisatören med enkla medel kan skapa ett engagemang mellan arrangör och deltagare genom ett stort mått av interaktivitet. Med CloudConf får arrangörer och deltagare möjligheten att interaktivt och i realtid utbyta ideer och värdera dessa genom olika former Läs mer om Partner-presentation: MM3 AB[…]