Hoppa till innehåll

CliqTags Spotter

CliqTags Spotter – Sammanhangsbaserad kommunikation

CliqTags Spotter – Geotargeted Communication

Ur presentationen:

Vad är det?

  • En mobil app för iOS och Android, som via en molntjänst förmedlar information kopplat till var dina kunder/besökare är
  • Tips om informationen visas i ett nyhetsflöde, och när man klickar dyker den bakomliggande informationen upp

Hur gör den det?

  • Genom att platser har markerats via s.k. beacons och geofences, och information har kopplats till dessa platserna

Kontakta oss för mer information.