Status for beacons in retail

Taking off, but not as fast as could be hoped. MediaPost – 46% of Retailers Move to Beacons; 71% Learning Buying Patterns It’s interesting to see the positive effects use of beacons have, including understanding customer behavior better, and in turn providing more relevant information to customers.

QR codes for trouble reporting

A great way of informing people about how to report problems on trains. This could also be applied to buses, airports, and public areas in general. Mobile Commerce News – France’s SNCF trains feature QR codes for reporting problems With CliqTags you get an all-in-one solution for both informing and reporting.

Nyhetsbrev 2015-10-01

Detta skickades till upparbetade kontakter och kunder. Du kan registrera till kommande nyhetsbrev. Beacons, QR-koder, NFC-tags, SMS-utskick, e-post-utskick, digitala annonser på webbplatser och i appar… Det finns idag många sätt att nå människor via deras mobiltelefoner, exvis när de är ute på stan och shoppar, förutsatt att informationen de kommer åt är anpassad för konsumtion Läs mer om Nyhetsbrev 2015-10-01[…]