Hoppa till innehåll

Intressanta punkter från Mobile Marketing 360-rapporten

Här är några intressanta punkter från Mobile Marketing 360 som tagits fram av IAB Mobile. Alla citaten är i kursivt och ordagranna.

Here are a few interesting points from Mobile Marketing 360 that was made by IAB Mobile. All quotes are in italics and verbatim.


Råd till företagen:

 1. Börja arbeta med en strategi för mobil närvaro. Denna strategi bör hänga ihop och ingå i övergripande digital närvaro
 2. Börja med att se hur er mobila närvaro påverkar och kan öka värdet ut mot kund, men vänta inte länge innan ni lyfter mobilfrågan från marknadsavdelningen upp till företagsledningen. Mobilen kommer att bli affärskritisk (se citat nedan).
 3. Börja krav ställa hårdare på dina rådgivare (byråer och konsulter).
 4. Placera ansvar för mobil strategi och intern utbildning tydligt inom företaget.
 5. Börja arbeta strukturerat med kundanalys. Sätt av budget för att experimentera, mäta egna aktiviteter samt sök insikt, inspiration och best practice från företag som redan ligger före.

Vi kan hjälpa er med detta.


Mobilen är den mest personliga kanalen

 • Bra tjänster ger närmare relationer
 • Det blir väldigt nära/privat
 • Lyckas du få en app till deras telefon så har du en direktkanal
 • Man har alltid mobilen med sig
 • Tvåvägskommunikation är möjlig

Nackdelen med att enbart fokusera på appar är “om du lyckas få en app till deras telefon”. Därtill innebär appar betydligt högre kostnader och ledtider än motsvarande innehåll publicerat via CliqTags.


Den stora majoriteten är negativa till annonser i appar och banners i mobilen. Om man råkar klicka på något av detta så upplever man innehåller som ointressant, irriterande, tidsödande samt att det stör surfandet.

Detta är en mycket intressant och för branschen alarmerande punkt, sett till i vilken grad traditionella klick-annonser används på mobila sajter och i appar, och den mängd pengar (miljarder) som plöjs ner i sådan marknadsföring. En faktor kan vara “samma för alla”-problematiken. Hur många annonser för Candy Crush osv orkar användarna med?


42 procent av mobilsurfarna har scannat en QR-kod. Företagen och byråerna tror att bara 21 procent av mobilsurfarna har gjort detta. Underskattar företagen och byråerna QR-koder?

Det de verkar missa är att QR-koder inte bara används för annonsering/marknadsföring.


Man vill helst få erbjudanden/information från affärer och butiker. Att ta emot relevant marknadsföring gör konsumenterna således gärna, bara det sker på deras villkor.


Företagen anser att styrkan med ”Marknadsföring via mobilen” är att ”Driva trafik till butik/webbshop”.

Här är onekligen QR-koder tryckta i lokaltidningar, på stan, i affärer osv en möjlighet att målinrikta bättre.


QR-koder är ett sätt att integrera mobilen i marknadsmixen. 36 procent av mobilsurfarna scannar QR-koder och ytterligare 34 procent planerar att göra det.


Konsumenter och företagen anser att mobilen är effektiv i kombination med webb och print. Byråerna håller inte med om detta.

Vem har fel?


78% av företagen integrerar idag mobilen i företagets marknadsföringsmix.

Det tyder på en mognad de senaste åren.


Anledningarna till att man är negativ till QRkoder är:

 • Tar lång tid
 • Krångligt
 • Irrelevant information
 • Kommer bara till hemsidan
 • Fungerar dåligt
 • Vill ha kontroll och med QR-koder vet jag inte vart jag hamnar

Att man hamnar på den vanliga PC-anpassade hemsidan är ett uppenbart feltänk hos många företag, a la “nu är det fixat”. Innehållet måste vara mobilanpassat, v.g. läsbarhet, mängd och fokus.


Byråbranschen är självkritisk då de som anledning två och tre svarar:

 • Byråerna föreslår inte mobil marknadsföring (47%)
 • Byråerna saknar kunskap (50%)

Enligt byråerna kommer mobil marknadsföring att vara en hygienfaktor år 2014.