Intressanta punkter från Mobile Marketing 360-rapporten

Här är några intressanta punkter från Mobile Marketing 360 som tagits fram av IAB Mobile. Alla citaten är i kursivt och ordagranna. Here are a few interesting points from Mobile Marketing 360 that was made by IAB Mobile. All quotes are in italics and verbatim. Råd till företagen: Börja arbeta med en strategi för mobil närvaro. Läs mer om Intressanta punkter från Mobile Marketing 360-rapporten[…]

Ny rapport om mobil marknadsföring

Nyligen publicerad och tillgänglig gratis via IAB Mobile. Nedanstående sida listar några viktiga konklusioner, men enkelt uttryckt: Riktar du dig mot konsumenter ska du adressera mobil marknadsföring nu. Notera råden på slutet. Sveriges första heltäckande rapport om mobilmarknadsföring – SWEDMA CliqTags är ett effektivt verktyg för att nå dina kunder via mobilen, utan tidsödande och Läs mer om Ny rapport om mobil marknadsföring[…]