Fler fälttyper

Sidtypen Form har fått fler fälttyper: Range, med undertyperna list, buttons och bar, som skapar en uppsättning valbara numeriska värden, baserat på start-, slut- och ev stegnings-värden. Section, lägger till en titel för en undersektion av formuläret. Se bilden för ett exempel. Se också slutet på Finesser för en komplett lista med fälttyper för sidtypen Form.

Fler QR-kod-format

QR-koder kan nu skapas i både pixel- (PNG, GIF, JPEG) och vektor- (EPS, PDF, SVG) -format, för maximal flexibilitet. Punktstorlek, marginal, förgrunds- och bakgrunds-färg kan sättas för alla formaten. Vi rekommenderar EPS och PDF för tryck, och PNG för andra sammanhang.