Fler fälttyper

Sidtypen Form har fått fler fälttyper: Range, med undertyperna list, buttons och bar, som skapar en uppsättning valbara numeriska värden, baserat på start-, slut- och ev stegnings-värden. Section, lägger till en titel för en undersektion av formuläret. Se bilden för ett exempel. Se också slutet på Finesser för en komplett lista med fälttyper för sidtypen Form.