Digitala erbjudanden för Lund i City

Lokaltidningen publicerar Lund i City varje månad med artiklar om och annonser för regionala företag. F.o.m. april-numret kompletteras detta med erbjudanden via mobila sidor som nås genom att läsa en QR-kod. Läser du QR-koden kommer du till en sida med alla erbjudanden. Detta har åstadkommits via en sajt på CliqTags, där varje erbjudande är en Läs mer om Digitala erbjudanden för Lund i City[…]

Ny sidtyp: Form

Nu kan man skapa egna formulär vars svar skickas som e-post och lagras i CliqTags databas. Detta är användbart inte minst för enkäter, tävlingar, förfrågningar, återkoppling etc och är en viktig komponent i marknadsföringskampanjer. Feedback och Resume kvarstår, för att man snabbt ska kunna skapa sådana formulär, och för att de redan används ute på Läs mer om Ny sidtyp: Form[…]