Lokaltidningen Lund – Läsartävling

CliqTags samarbetar med Lokaltidningen i södra Sverige om mobila sajter och QR-koder som komplement till deras annonsförsäljning, men de använder också vår plattform i redaktionellt syfte. Här är ett färskt exempel där de använder CliqTags för att ge möjligheten att skicka in svar på ställda frågor via mobilen. Sajten består i detta fallet av en Läs mer om Lokaltidningen Lund – Läsartävling[…]

USA-marknaden

Nellymoser släpper rapporter varje kvartal om läget för användning av QR-koder och andra mobiltelefonläsbara koder inom handel och tryck. Här är några intressanta punkter från deras senaste rapport för Q2 2012. Notera att detta gäller specifikt USA, så skillnader finns. Q1 till Q2 tillväxt (alla kodtyper): 61% QR-koder dominerar starkt: 80% (i Sverige används i Läs mer om USA-marknaden[…]

CliqTags på Teknopol Power Hour

Vi blev idag grillade på Teknopols Power Hour, där representanter från stora företag inom telecom lyssnade och gav konstruktiv kritik. Återkopplingen var övergripande positiv, och vi hoppas detta forumet kan ge ringar på vattnet i form av industrikontakter och samarbeten.