Help

In English / På engelska

Se också informationsportalen, speciellt Frågor om hur du använder CliqTags effektivt.

Dokumentationen är inte fullt i linje med det senaste användargränssnittet, men funktionen är samma.

Ämnen

Handledning för förstagångsanvändare

För en handledning som ett dokument, se den engelska hjälpsidan.

Sidtyper

Varje sajt kan innehålla en kombination av dessa sidtyper, i godtycklig ordning och godtyckligt antal, upp till gränsen för ditt konto.

Se CliqTags - Page Types för en mer detaljerad beskrivning av varje sidtyp, med exempel.

CliqTags - Payment beskriver specifikt den sidtypen.

Fälttyper

Dessa gäller för sidtypen Survey, där varje fält anges med namn, typ och eventuella värden.

Notera att inte alla webbläsare stödjer alla fälttyper. Icke stödda fälttyper visas som enradiga textfält, och är på så sätt fortfarande användbara. Speciellt kan det vara problem med Date and time, Week och Color tills vidare.

Notera också att numeriska intervall kan vara negativa och avrundas till 5 signifikanta decimaler.

Typer

Värden

Värden anges efter namnet och ett ":", som "namn: värden". Värdena är kommaseparerade. Mellanslag är valfria.

De andra fälttyperna har inga värden, bara namn.

Du duplicerar värden enkelt med kopiera/klistra.